Skip tin tức chung

Tin tức chung

Picture of Admin LMS
Các thông báo từ Giáo viên bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm
by Admin LMS - Sunday, 12 September 2021, 3:10 PM
 

HỌC SINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE CHỦ ĐỘNG HỌC ONLINE TRONG THỜI GIAN DỊCH BỆNH COVID-19 CHƯA THỂ HỌC TẬP TRUNG. MỌI VẤN ĐỀ PHÁT SINH, PHẢI LIÊN HỆ THẦY CÔ CHỦ NHIỆM VÀ BỘ MÔN ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ

Các em học sinh khi đăng nhập lần đầu vào Hệ thống, chú ý đổi lại mật khẩu và Địa chỉ Email. Không cung cấp tài khoản cho người khác, nếu phát hiện BQT sẽ khóa tài khoản và báo về GVCN

Ngày 13/09/2021 :...

Read the rest of this topic
(231 words)
 
Picture of Admin LMS
Thông báo các vấn đề quan trọng từ Ban giám hiệu, Ban quản trị
by Admin LMS - Wednesday, 8 September 2021, 11:00 AM
 
THÔNG BÁO: Hiện tại, có nhiều em học sinh do lâu ngày không truy cập vào LMS nên đã quên mật khẩu hoặc quên cả Tài khoản. Các em nhắn tin vào Page Facebook trường để được reset lại Tài khoản truy cập. Riêng học sinh lớp 10 mới, BQT đã tạo tài khoản cho 10 Anh.

Địa chỉ Page trường: https://www.facebook.com/thptchuyenbt (Khi liên hệ, các em nêu rõ xin reset lại tài khoản LMS, cung cấp họ tên và lớ...

Read the rest of this topic
(228 words)