Tin tức chung

Thông báo các vấn đề quan trọng từ Ban giám hiệu, Ban quản trị

 
 
Picture of Admin LMS
Thông báo các vấn đề quan trọng từ Ban giám hiệu, Ban quản trị
by Admin LMS - Wednesday, 8 September 2021, 11:00 AM
 
THÔNG BÁO: Hiện tại, có nhiều em học sinh do lâu ngày không truy cập vào LMS nên đã quên mật khẩu hoặc quên cả Tài khoản. Các em nhắn tin vào Page Facebook trường để được reset lại Tài khoản truy cập. Riêng học sinh lớp 10 mới, BQT đã tạo tài khoản cho 10 Anh.

Địa chỉ Page trường: https://www.facebook.com/thptchuyenbt (Khi liên hệ, các em nêu rõ xin reset lại tài khoản LMS, cung cấp họ tên và lớp)

HƯỚNG DẪN CÁCH ĐĂNG NHẬP:

Tài khoản đăng nhập là mã số được tạo theo nguyên tắc sau;

Niên khóa - Mã lớp chuyên - Số thứ tự trong lớp chuyên

Trong đó:

1. Niên khóa:

 • Lớp 10: 2124
 • Lớp 11: 2023
 • Lớp 12: 1922
2. Mã lớp chuyên: 

 • Chuyên Toán 1: 101
 • Chuyên Toán 2: 102
 • Chuyên Tin: 110
 • Chuyên Lý: 103
 • Chuyên Hóa: 104
 • Chuyên Sinh: 105
 • Chuyên Anh: 106
 • Chuyên Văn: 107
 • Chuyên Sử: 108
 • Chuyên Địa: 109

3. Số thứ tự trong lớp chuyên.

Ví dụ: 212410101 - Là tài khoản của học sinh số thứ tự 01 của lớp 10 Toán

          202310301 - Là tài khoản của học sinh số thứ tự 01 của lớp 11 Lý

          192210401 - Là tài khoản của học sinh số thứ tự 01 của lớp 12 Hóa

CHÚ Ý: Nếu gặp vấn đề về đăng nhập, học sinh liên hệ Facebook của trường để được hỗ trợ. https://www.facebook.com/thptchuyenbt